Free Premuim Templates by BIGTheme

Alimentari cu apa si canalizare menajera

 

Societatea noastra a inceput din anul 2006 si executia de lucrari de alimentare cu apa potabila si canalizare menajera.

Astfel, s--au finalizat o serie de lucrari care au avut ca objective :

-captarea, tratarea si distributia apei potabile in mediul rural - comuna Malaia din judetul Valcea, unde s-a realizat captarea apei prin dren, s-a instalat o statie de clorinare si s-a executat reteaua de distributie a apei potabile in lungime totala de 7 km. Conditiile de executie deosebit de grele ca urmare a asezarii localitatii Malaia in Muntii Lotrului nu au impiedicat societatea noastra sa respecte clauzele contractuale si sa finalizeze lucrarea chiar mai devreme decat termenul stabilit initial. 

- Proiectare si executie refacere sistem de distributie a apei potabile si executie lucrari de protejare a traseului sistemului de alimentare cu apa potabila si malurilor in comuna Boisoara, judetul Valcea, lucrare deasemenea finalizata in termen, in ciuda conditiilor de executie foarte grele ca urmare a asezarii geografice a comunei, respectiv in depresiunea Tara Lovistei, marginita de Muntii Fagaras, Muntii Coziei si Muntii Lotrului.

 

In anul 2007 s-a inceput si executia de lucrari in domeniul colectarii si epurarii apelor uzate prin lucrarea din comuna Orlesti, judetul Valcea ce a avut ca obiectiv realizarea unei retele de canalizare in lungime totala de 11 km si constructia unei statii de epurare.

Experienta acumulata prin executia lucrarilor mai sus arnintite, a permis societatii noastre si abordarea unor lucrari mai complexe, asa cum a fost executia unui sistem performant de gestionare a apei si apelor uzate in orasul Brezoi, judetul Valcea.

 


 

Anii 2010-2011 au insemnat finalizarea executiei lucrarilor privind reabilitarea si extinderea sistemului de alimentare cu apa in comuna Berislavesti (captare prin dren, lungime traseu: 20 km, statie clorinare, statii pompare), reabilitarea partiala si extinderea sistemului de alimentare cu apa in orasul Horezu, judetul Valcea(lungime traseu: 13 km), infiintare retea canalizare menajera si constructie statie de epurare in comuna Gradistea, judetul Valcea (lungime traseu canalizare: 6 km, static de epurare: Q=310 mc/zi, statii de pompare ape uzate), sistem integrat de alimentare cu apa si canalizare in comuna Zatreni, judetul Valcea.

 

In anii urmatori, societatea noastra a finalizat o alta serie de proiecte integrate ce au avut ca obiectiv:

-  lucrari de reabilitare drumuri comunale, infiintare sistem alimentare cu apa, sistem de canalizare menajera si reabilitare camin cultural in comuna Fauresti, judetul Valcea

-infiintare sistem de canalizare menajera in comuna Pietrari, judetul Valcea

-   lucrari de canalizare menajera si statie de epurare a apelor uzate in comuna Boisoara : lungime traseu canalizare: 15 km, statie de epurare: Q=150 mclzi, statii pompare ape uzate.

-   lucrari de alimentare cu apa com.Cristian, judetul Sibiu.

-   alimentare cu apa in comuna Ghioroiu, jud Valcea

-   lucrari de canalizare menajera si static epurare Comuna Mitrofani, jud. Valcea

-   lucrari de infiintare retea publica de apa uzata in comuna Olanu, judetul Valcea.

-   prima infiintare — retea publica de alimentare cu apa in comuna Olanu , judetul Valcea In prezent, societatea noastra este in curs de finalizare a lucrarilor ce au ca obiectiv:

-   lucrari de Proiectare+Executie - Prima infiintare a sistemului public de apa uzata in comuna Milcoiu, judetul Valcea

-   lucrari de alimentare cu apa in comuna Vladimir, jud. Gorj

-   sistem de canalizare si tratare a apelor uzate, comuna Vulturesti, judetul Arges 
 SC ELECTROVALCEA SRL a acumulat experienta in implementarea proiectelor privind
sistemele de alimentare cu apa si canalizare menajera oferind servicii si produse de calitate superioara catre toti clientii sai si imbunatatirea performantelor in functie de cerintele si tendintele de dezvoltare ale pietei in domeniu. Pornind de la proiectare pana la receptia lucrarilor si mentenanta, firma noastra realizeaza proiectele conform normelor de calitate si siguranta in vigoare, precum si specificatiilor tehnice solicitate de catre clienti. Capacitatea tehnica si profesionala a societatii noastre a crescut pe masura derularii proiectelor, ajungand ca in prezent sa permita executia simultana de lucrari de captare, tratare, distributie, colectare si tratare ape, asigurand atat prin personalul tehnic de conducere si executie angajat, cat si prin numarul, diversitatea si performantele utilajelor aflate in proprietate, necesarul de resurse tehnice pentru derularea in conditii optime a tuturor lucrarilor aflate in derulare.

The best bookmaker bet365

The Best bookmaker bet365 Bonus